Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning innebär att du läser in kurser på grundskolenivå. Det handlar främst om kurser inom följande ämnen svenska, engelska och matematik. Är du osäker på vilken delkurs du börja med kan du göra ett nivåtest. 

Svenska/svenska som andraspråk delkurs 1, 100 poäng
Svenska/svenska som andraspråk delkurs 2, 200 poäng
Svenska/svenska som andraspråk delkurs 3, 200 poäng
Svenska/svenska som andraspråk delkurs 4, 200 poäng

Matematik, nationell delkurs 1, 100 poäng
Matematik, nationell delkurs 2, 100 poäng
Matematik, nationell delkurs 3, 200 poäng
Matematik, nationell delkurs 3, 200 poäng

Engelska, nationell delkurs 1 – 100 poäng
Engelska, nationell delkurs 2 – 100 poäng
Engelska, nationell delkurs 3 – 200 poäng
Engelska, nationell delkurs 4 – 200 poäng