Hej och välkommen till introduktionen till studieperiod 4, 2023.

Klicka på knappen nedan för att delta i introduktionen som sänds Torsdagen den 3 augusti kl 14.00- ca 15.00. På den här sidan har du även möjlighet att se introduktionen i efterhand om du inte kan närvara.

  Schema och kurslitteratur

  • Schema
  • Kurslitteratur

  Relaterade länkar

  Se schema och kurslitteratur

  Viktig information
  Det är obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället både för dig som ska studera i klassrum och distans.

   

  Självservice och kontakt

  • Om vår självservice
  • Viktiga dokument på vår webbplats
  • Kontaktuppgifter till personal på skolan

  Relaterade länkar

  Länk till hemsida – självservice

  Länk till hemsida – kontakt

  Boka tid för expeditionsärende

  Studiestart och ansökan

  • Studieförsäkran
  • Studieaktivering
  • Ansökan till nästa studieperiod
  • Hjälp med ansökan

  Relaterade länkar

  Lämna studieförsäkran till CSN

  Våra ansöknings- och periodstider

  Expeditionens öppettider

  Kurs- och ansökningskatalog

   

  Stöd i din utbildning

  • Stödfunktioner som vi erbjuder: orienteringskurser, studiehandledning, mattestuga och IT stöd
  • Inläsningstjänst
  • ”Studiehjälpen” i Unikum

  Relaterade länkar

   

  Studerandeforum

  Via vårt studerandeforum har du möjligt att påverka din utbildning.

   

   

   Studie- och yrkesvägledning

  • Om studievägledning
  • Hur du kommer i kontakt med studievägledningen

  Relaterade länkar

  Boka tid för studievägledning

  Drop-in 

  Chatta med en studievägledare

   

  Om lärplattformen Unikum

  • Om lärplattformen Unikum
  • Hur du loggar in
  • Vem du vänder dig till för att få teknisk hjälp
  • Unikum Academy

  Relaterade länkar

  Logga in i Unicum

  Unikum Academy

   

  Digital datorstuga och support

  • Om teknisk support
  • Beställa lösenord till Teams och Unikum
  • Hjälp med de digitala verktygen
  • Använda datorerna på skolan

  Relaterade länkar

  Länk till hemsidan – digital support

  Länk till hemsidan – Beställa lösenord

  Länk till hemsidan – Boka datorstuga

   

  Praktisk information

  • Hitta i våra lokaler
  • Parkeringsplats
  • Café Campus
  • Jordnötsförbud

  Relaterade länkar