Vilken matematikkurs ska jag välja?

 

Siffran visar nivå på kursen. Om du inte har läst tidigare på gymnasiet börjar du med kurs 1. Kurserna bygger på varandra. Vill du nå nivå 2 måste du alltså läsa kurs 1 först

Bokstäverna visar olika spår

Det finns tre olika spår. Spåren har mycket gemensamt, men vissa uppgifter är anpassade till olika områden.

  • a-spåret (1a + 2a) är inriktat mot yrkesutbildning på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala utbildningar.*
  • b-spåret (1b + 2b + 3b) är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.*
  • c-spåret (1c + 2c + 3c + 4 + 5) är inriktat mot naturvetenskap och teknik.*

Det är viktigt att välja rätt spår från början. Du vet ju själv hur mycket strul SJ har ibland när de ska växla spår 🙂

Att byta spår kräver en del kompletteringar, men är fullt möjligt. Om du exempelvis har läst 1b och sedan vill växla över till 2c då måste du komplettera med vissa moment. Du behöver dock inte läsa om kurs 1c. De röda pilarna i bilden ovan visar vilka vägar du kan gå mellan de olika matematikspåren. Oftast behöver du komplettera vissa moment om du byter spår. När du börjar studera har du en dialog med din matematiklärare om du behöver komplettera eller inte. Om du behöver komplettera så hjälper läraren dig med vilka moment du ska fylla på med.

Spåren leder olika långt innan de tar slut

Några exempel:

  • Om du vill bli behörig till sjuksköterska på universitetet krävs kurs 2, och du blir behörig med vilken som helst av kurserna 2a, 2b eller 2c. Men du läser inte alla tre kurserna, utan endast en av dem.
  • Vill du bli behörig till civilekonomutbildning krävs kurs 3, och då bör du välja b-spåret (eller c-spåret) redan från början.
  • För att bli behörig till högskoleingenjör krävs kurs 3c. Det är ett av få exempel där man bara godkänner en av kurserna på samma nivå.

Har du läst i gamla systemet?

Före 2012 kallades mattekurserna A, B, C, D och E. Betygsskalan var IG/G/VG/MVG. Gamla och nya kurser kan jämföras ungefär så här:

Matematik A: 100 poäng = Matematik 1: 100 poäng
Matematik B: 50 poäng = Matematik 2: 100 poäng
Matematik C: 100 poäng = Matematik 3: 100 poäng
Matematik D: 100 poäng = Matematik 4: 100 poäng
Matematik E: 50 poäng = Matematik 5: 100 poäng