Vanliga frågor om SFI
 

Här hittar du svar på vanligt frågor om SFI

– Hur/var gör jag en ansökan till SFI?
Gör din SFI-anmälan här.

– Vad händer efter jag gjort en ansökan?
När du har gjort din anmälan kommer vi att bjuda in dig till en intervju. Under intervjun kommer du att få mer information om SFI.

– Är det lång kö?
Du har rätt att få börja SFI inom tre månader från att du har anmält dig. Ibland kan det vara kö på den skola du har valt, i så fall informerar vi dig om det och då har du möjlighet att välja en annan skola istället om du inte vill vänta.

– Kan jag läsa i klassrum, på distans, på dagtid, på kvällstid?
Du kan själv välja om du vill läsa på dagen eller kvällen. Vissa kurser kan du också välja om du vill läsa på distans eller i klassrum.
Under corona-pandemin är alla SFI-kurser delvis på distans.

– Måste jag ha ett personnummer?
Ja, som regel måste du ha ett personnummer för att börja på SFI eftersom du behöver vara folkbokförd i Sverige. Om du har bott i ett annat EU/EES-land kan du har rätt att börja SFI utan personnummer.

– Är det ok om jag endast har ett samordningsnummer?
Om du har varit bosatt i ett EU/EES-land kan det räcka med ett samordningsnummer.

– Måste jag vara folkbokförd i Norrtälje kommun för att få gå SFI här?
Om du är folkbokförd i annan kommun än Norrtälje så behöver din hemkommun godkänna att du läser SFI hos oss. Lämna in en kopia på din SFI-anmälan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

– Räcker det med att jag bor i Norrtälje kommun?
Enligt Folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd i den kommun där man är bosatt.

– Jag vill gå i Stockholm på SFI för jag jobbar där. Är det ok?
Vi har avtal med SFI-skolor i Stockholm. När du gör din SFI-anmälan kan du välja någon av de skolorna. Om du vill anmäla dig till en skola som vi inte har avtal med så ansöker du genom Stockholm stad och lämnar en kopia av din anmälan till oss.

– Behöver jag ha bank-id för att kunna göra en ansökan?
Nej, det behöver du inte.

– Varför får jag inte fortsätta? (timmar slut)
Denna fråga bör hanteras av lärare och/rektor och ska inte finnas med i FAQ.

– Jag behöver ett intyg med studieomfattning att jag läser på SFI (Barn- och elevadm, FK, AF, A-kassan). Vem kan ge mig det?
Boka en tid med expeditionen så hjälper de dig med studientyg.

– Kan jag ändra min studietakt (för jag har fått ett jobb/praktik m.m)?
Ja, du kan själv välja i vilken takt du vill studera SFI.

– Jag kommer snart att flytta. F får jag ändra min SFI-skola?
Om du flyttar inom kommunen så kan du få byta till en skola som ligger närmare din nya adress. Gör i så fall en ny anmälan eller prata med din lärare.
Om du flyttar till en annan kommun så behöver du göra en ny SFI-anmälan i din nya hemkommun.

– Hur länge ska jag gå på SFI?
Alla elever har en individuell studieplan. Hur lång tid varje kurs tar beror bland annat på din studietakt, hur van du är att studera och hur mycket du studerar hemma. Du är klar med en SFI-kurs när du har nått alla kunskapskraven i kursen.

– Jag är snart klar med SFI kurs D. Vad gör jag nu?
Om du vill fortsätta studera svenska så ska du ansöka till grundläggande svenska som andraspråk. Du gör din ansökan här.

– Behöver jag ett utlåtande från UHR?
För att studera SFI behöver du inte något utlåtande från UHR men om du vill fortsätta studera sedan så behöver du det om du har en gymnasieutbildning eller en högskoleutbildning från ett annat land. Du kan läsa mer om hur du ska göra här.

– Jag vill gå en kombinerad SFI-kurs med t ex svenska + barnskötare. Var kan jag hitta dessa kurser och hur ansöker jag?
I vår kurskatalog kan du se vilka kombinationsutbildningar som vi erbjuder i Norrtälje. Om du inte hittar den utbildning som du är intresserad av så kan du ansöka via en annan kommun och lämna in en kopia på din ansökan till oss.

– Jag vill gå en SFX-kurs. Var finns de och inom vilka områden? Hur gör jag ansökan?
Här kan du läsa mer om SFX.

– Jag har ansökt SFI men jag vill ändra mitt skolval?
Om du inte har börjat studera än så kan du ändra ditt skolval genom att maila oss på vux@norrtalje.se
Om du redan läser SFI så kan du byta skola när du är klar med en kurs och ska börja en ny. Prata med din lärare eller gör en ny SFIanmälan-