Information  om SFI?

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ger dig grunderna i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål.  Undervisningen erbjuder dig möjligheten att studera utifrån dina förutsättningar.

 Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket samt det svenska samhället.
Undervisningen är kostnadsfri.

För att få studera Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) i Norrtälje kommun måste du uppfylla ett av följande villkor:

 

  • Har ett svenskt personnummer och folkbokförd i Norrtälje kommun.
  • Är EU-medborgare, har ett samordningsnummer och bor i Norrtälje kommun.

Din titel går här

När kan jag börja SFI

Nya kurser startar kontinuerligt under hela året men om det är kö kan det ta upp till 3 månader innan du får starta. Skolan informerar dig om när kursen startar.

Vad händer efter anmälan?

När du har skickat in din anmälan blir du kallad till ett kartläggningssamtal där vi exempelvis ställer frågor om:

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbetserfarenheter

Kartläggningssamtalet sker på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av tolk. Om du är i behov av tolk är det viktigt att du meddelar det när du gör din anmälan.

Studievägar inom SFI

Det finns tre olika studievägar inom SFI. Vilken studieväg du ska börja på beror bland annat på din tidigare studiebakgrund och hur mycket svenska du kan, samt dina förutsättningar och mål med studierna.