Vad kan studie- och yrkesvägledning hjälpa till med? 

Om du har frågor eller funderingar om val av yrke, utbildning och/eller idéer och beslut kan du vända dig till SYV för att diskutera dina tankar.

SYV finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår SYV-samtalet från dig och dina behov. Du behöver inte veta ditt mål!

Vägledning kan beskrivas i tre steg.

  • Var är jag (och vem är jag)?
  • Var ska jag/vad vill jag (och varför)?
  • Hur gör jag (och vad krävs)?

Vi tittar tillsammans på vad du har med dig i form av personliga förutsättningar, intressen, vilka möjligheter som finns och vad som blir nästa steg. Genom självinsikt, ett vidgat perspektiv och kunskap om dina möjligheter kan du göra väl genomtänkta val. Vi utgår ifrån dig och din situation och vägleder dig mot ditt mål. Vi hjälper också till att konkretisera dina tankar.